Livrustkammarens vänförening

Livrustkammarens Vänförening är en ideell förening som stöder och främjar Livrustkammarens verksamhet. Livrustkammaren är ett museum i Stockholm,

Livrustkammarens vänförening
Livrustkammarens vänförening

 

Sverige, som innehåller en av världens mest omfattande samlingar av kungliga kläder, rustningar, vapen, smycken och andra kungliga föremål. Museet är en del av Kungliga slotten och ingår i Statens historiska museer.

Här ser du adress och deras hemsida.
Här ser du adress och deras hemsida.

 

Livrustkammarens Vänförening spelar en viktig roll genom att samla in medel och resurser för att stödja museets arbete. Föreningen arrangerar olika aktiviteter, evenemang och kampanjer för att engagera allmänheten och skapa medvetenhet om Livrustkammarens samlingar och verksamhet. Dessa kan inkludera föreläsningar, rundvandringar, utställningsöppningar, medlemsmöten och andra kulturella evenemang.

Alltid intressant med historia med en kunglig anknytning.
Alltid intressant med historia med en kunglig anknytning.

 

Genom sitt arbete bidrar Livrustkammarens Vänförening till att bevara och främja Sveriges kungliga arv och historia för framtida generationer att uppskatta och lära sig av. Medlemskap i föreningen är öppet för allmänheten, och intäkterna från medlemsavgifter och donationer används för att stödja museets verksamhet och projekt.

Denna typ av vänförening är vanlig inom många museer och kulturella institutioner runt om i världen och spelar en viktig roll i att upprätthålla och utveckla dessa institutioners arbete och samlingar.

Prinsparets stiftelse

”Prinsparets stiftelse” är en välgörenhetsorganisation som grundades av prinsessan Sofia och prins Carl Philip av Sverige.

Prinsparets stiftelse
Prinsparets stiftelse

 

Syftet med stiftelsen är att stödja och främja olika välgörenhetsprojekt och initiativ som fokuserar på barns och ungas välbefinnande, hälsa, utbildning och integration.

Prinsparets stiftelse arbetar för att stödja organisationer och projekt som verkar för att förbättra livssituationen för barn och unga i Sverige. Det kan inkludera insatser för att bekämpa barnfattigdom, främja hälsosamma levnadsvanor, stödja barn och unga med funktionsnedsättningar, främja utbildning och läskunnighet, samt främja integration och mångfald.

Stiftelsen driver också olika initiativ och program för att öka medvetenheten och stödet för dessa frågor både nationellt och internationellt. Det kan inkludera kampanjer, evenemang, konferenser och samarbeten med andra organisationer och aktörer inom välgörenhetssektorn.

Genom sitt arbete bidrar Prinsparets stiftelse till att göra en positiv skillnad i samhället och förbättra livet för barn och unga i Sverige. Stiftelsens verksamhet finansieras genom donationer, gåvor och andra former av stöd från privatpersoner, företag och andra organisationer.