Vad innebär det att vara en frimurare?

Att vara en frimurare innebär att vara medlem i en internationell och historisk sällskapsorden som är inriktad på broderskap, moralisk utveckling och personlig förbättring.

Vad innebär det att vara en frimurare?
Vad innebär det att vara en frimurare?

 

Frimureriet har sina rötter i de medeltida stenhuggargillena, men har sedan 1700-talet utvecklats till en mer symbolisk och filosofisk organisation. Här är några viktiga aspekter av vad det innebär att vara en frimurare:

Grundläggande Principer och Värderingar

 1. Broderskap: Frimureriet betonar broderskap och kamratskap bland sina medlemmar. Medlemmarna refererar till varandra som bröder och stödjer varandra både inom och utanför logen.
 2. Moral och Etik: Frimurare förväntas upprätthålla höga moraliska och etiska standarder. Detta inkluderar ärlighet, rättvisa, medkänsla och att leva ett hedervärt liv.
 3. Personlig Utveckling: Frimureriet främjar personlig utveckling och självförbättring. Medlemmar uppmuntras att reflektera över sina handlingar, lära sig av sina erfarenheter och sträva efter att bli bättre människor.
 4. Filantropi: Många frimurarloger är engagerade i välgörenhetsarbete och stödjer olika sociala och humanitära projekt. Hjälp till behövande och bidrag till samhället är viktiga aspekter av frimureriet.

Strukturer och Ritualer

 1. Loger: Frimureriet är organiserat i lokala grupper som kallas loger. Varje loge har sina egna möten och aktiviteter, men de är alla del av en större organisation, ofta på nationell eller internationell nivå.
 2. Ritualer och Symboler: Frimurare använder en rad olika ritualer och symboler som har historisk och moralisk betydelse. Dessa ritualer används för att förmedla lärdomar och principer, samt för att skapa en känsla av gemenskap och tradition.
 3. Grader och Hierarki: Frimureriet har en hierarkisk struktur med olika grader som medlemmar kan uppnå. Varje grad är associerad med specifika ritualer och lärdomar. De mest kända graderna är lärling, medbroder och mästare.

Historiska och Filosofiska Aspekter

 1. Historiska Rötter: Frimureriet har sina rötter i medeltida stenhuggargillen, men har utvecklats till en mer filosofisk och symbolisk organisation. Det moderna frimureriet började ta form under 1700-talet.
 2. Filosofiska Influens: Frimureriet har influerats av olika filosofiska och esoteriska traditioner, inklusive upplysningstidens ideal om rationalitet, vetenskap och humanism.

Missuppfattningar och Hemligheter

 1. Sekretess: Frimureriet är känt för sin sekretess och många av dess ritualer och lärdomar hålls inom logen. Detta har lett till många myter och konspirationsteorier om organisationen. Dock är mycket information om frimureriet idag tillgänglig för allmänheten.
 2. Öppenhet och Inkludering: Trots sin sekretess är frimureriet i många länder öppet för män från alla samhällsskikt och religiösa bakgrunder, förutsatt att de tror på en högre makt och är villiga att leva efter de moraliska och etiska principerna som frimureriet förespråkar.

Att bli frimurare

För att bli frimurare måste en individ vanligtvis bli rekommenderad av en nuvarande medlem och genomgå en ansökningsprocess som inkluderar intervjuer och utvärderingar. Det är också vanligt att en kandidat måste ha en viss ålder (ofta minst 18 år) och tro på en högre makt.

Att vara en frimurare innebär således att delta i en lång tradition av moralisk och personlig utveckling, broderskap och samhällsengagemang, allt inom ramen för en strukturerad organisation med rika historiska och symboliska element. Inne i deras lokaler finns porslin med historisk anknytning till Frimureri.

Kan en frimurare spela video slots?

Ja, en frimurare kan spela video slots, precis som vilken annan individ som helst. Frimurarskapet är en organisation som betonar personlig utveckling, moral och broderskap, men det reglerar inte medlemmarnas personliga fritidsaktiviteter så länge de är lagliga och etiska.

Viktiga punkter att tänk på:

 1. Ansvarsfullt Spelande:
  • Precis som alla andra bör frimurare spela ansvarsfullt. Det innebär att sätta gränser för hur mycket tid och pengar man spenderar på spel och att undvika att låta spelande påverka ens personliga liv negativt.
 2. Etik och Moral:
  • Frimurare förväntas upprätthålla höga moraliska och etiska standarder. Spelande i sig är inte nödvändigtvis oetiskt, men det bör inte leda till beteenden som skadar en själv eller andra.
 3. Ekonomisk Ansvarstagande:
  • En del av att vara en ansvarstagande vuxen, inklusive att vara frimurare, är att hantera sina ekonomiska resurser klokt. Spelande bör inte äventyra ens ekonomiska stabilitet.
 4. Sociala och Familjemässiga Skyldigheter:
  • Frimurare värderar broderskap och familjeliv högt. Spelande bör inte gå ut över ens förpliktelser gentemot familj och samhälle.

Frimurarnas Principer och Spelande av video slots:

Frimurare har inga specifika regler som förbjuder spelande. Organisationen betonar dock vikten av självkontroll, balans och att leva ett moraliskt liv. Så länge spelandet sker på ett sätt som inte strider mot dessa principer, finns det inget hinder för att en frimurare spelar video slots eller andra typer av spel.

De brukar alltid äta en god middag tillsammans och sedan dricka kaffe på maten. Vill du köpa kaffe online eller kanske sälja kaffe för att tjäna pengar till klassen då ska du kontakta Wendelinskaffe.se Du kan också tjäna pengar till laget om du vill jobba med Järlegårdsbutik som också säljer Wendelins kaffe och delikatesser.

Ansvarsfullt Spelande med video slots Tips:

 1. Sätt en Budget:
  • Bestäm i förväg hur mycket pengar du är beredd att spendera på spel och håll dig till den budgeten.
 2. Tidsgränser:
  • Begränsa hur mycket tid du spenderar på spel för att undvika att det tar över andra viktiga delar av ditt liv.
 3. Känn till Riskerna: med video slots
  • Var medveten om att spelande av video slots kan vara beroendeframkallande och lär dig att känna igen tecknen på spelproblem.
 4. Sök Hjälp vid Behov:
  • Om du eller någon du känner upplever problem med spelande, finns det många resurser och organisationer som kan erbjuda stöd och hjälp.

Sammanfattningsvis kan en frimurare spela video slots, men det är viktigt att göra det på ett ansvarsfullt sätt som inte strider mot de etiska och moraliska principerna som frimurarskapet förespråkar.